mainpix01

 

Welcome to CMA

Search

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
-
-
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (วตท.17) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตร วตท. ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้-ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านกลไกตลาดทุน, ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
- วตท.18 ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.18)
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับมอบรายงานสรุปการศึกษา วตท.17
- วตท.17 มอบชุดหนังสือโครงการพัฒนาการออมแก่ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านร่องคือ จังหวัดเชียงราย
- สายใย-สายสัมพันธ์ วตท.1-18 ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสายใย-สายสัมพันธ์ วตท.1-18 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วตท.18 โดยมีจรัมพร โชติกเสถียร สุพัตรา จิราธิวัฒน์ กลินท์ สารสิน อนุทิน ชาญวีรกูล องอาจ เอื้ออภิญญกุล ร่วมงาน ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ต พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน

 

NEW ประกาศรายนามนักศึกษา

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

(สิงหาคม - ธันวาคม 2557)


 
logo-set
logo-mai
logo-bex
logo-tfex
logo-tsd
logo-tsi
logo-maruey
logo-settrade
logo-nvdr
logo-mc