mainpix01

 

Welcome to CMA

Search

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
-
-
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20)
- สายใย-สายสัมพันธ์ วตท.1-20 ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสายใย-สายสัมพันธ์ วตท.1-20 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วตท.20 โดยมีเกศรา มัญชุศรี เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดาราพงศ์ ร่วมงาน ที่โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2558
- นักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่น 20 เข้าเยี่ยมชม ดูงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 26 มีนาคม 2558
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรความร่วมมือผู้บริหารตลาดทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CMA GMS Program) ในพิธีเปิดหลักสูตรเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยตลท.และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เพื่อตอกย้ำบทบาท ตลท. ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 สู่การเป็นผู้เชื่อมโอกาสการลงทุน และเป็นศูนย์กลางการลงทุนใน GMS ครบวงจร รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงใน GMS นำไปสู่โอกาสการทำงานในตลาดทุนร่วมกันอย่างแข็งแกร่งในอนาคต โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนใน GMS กว่า 50 คน เข้าร่วมหลักสูตร ที่กรุงเทพฯ จนถึง 12 เมษายน 2558
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจุติ ไกรฤกษ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท.20
- วตท.12 ช่วยเนปาล คุณไกรสร จันศิริ ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (วตท.12) พร้อมด้วย คุณนิกร จำนง รองประธานฯ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลแก่ คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วตท.16 ช่วยเนปาล น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 (วตท.16) พร้อมด้วย คุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ คุณสุทธิ์ธิดา วิจิตรกุลวงศาเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลจำนวน 550,016 บาทแก่ คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วตท.20 ช่วยเนปาล ตัวแทนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 (วตท.20) นำโดย คุณวิเชษฐ์ เกษมทองศรี คุณคุณา วิทยฐานกรณ์ คุณบัณฑิต สะเพียรชัย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ คุณนิติ โอสถานุเคราะห์ คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลจำนวน 650,000 บาทแก่ คุณแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนจากคณะนักศึกษา หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 17 นำโดย กลินท์ สารสิน ประธานคณะนักศึกษา วตท.17 รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม วตท.17 ให้กับ รร.ตชด.เทคนิคดุสิต จ.เชียงราย โดยมี พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผบ.ตร. รับมอบ
- กลินท์ สารสิน ประธานคณะนักศึกษา วตท.17 รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม วตท.17 มอบเงินสนับสนุนการสร้าง รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง ให้กับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง โดยมี พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก รอง ผบ.ตร. เป็นสักขีพยาน
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19 (วตท.19) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตร วตท. ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้-ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านกลไกตลาดทุน, ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับมอบรายงานสรุปการศึกษา วตท.19 จาก ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานฝ่ายวิชาการ วตท.19 โดยมี นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ประธานคณะนักศึกษา วตท.19 ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

Picture2 

 

 

 
logo-set
logo-mai
logo-bex
logo-tfex
logo-tsd
logo-tsi
logo-maruey
logo-settrade
logo-nvdr
logo-mc