ข่าวสาร - กิจกรรม วตท.

23 พฤศจิกายน 2564

การประชุมใหญ่สามัญ​สมาชิกสมาคมนักศึกษา​สถาบัน​วิทยาการตลาดทุน​ ประจำปี​ 2564

วันอังคารที่​ 23 พฤศจิกายน​ 2564 สวตท. จัดการประชุมใหญ่สามัญ​สมาชิกสมาคมนักศึกษา​สถาบัน​วิทยาการตลาดทุน​ ประจำปี​ 2564 คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (วตท.4) นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) เป็นประธานในที่ประชุม โดยดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขเคร่งครัด