ภาพกิจกรรม วตท.

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 26 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมฟังการบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุนให้เกียรติร่วมพิธีด้วย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ตัวแทนคณะนักศึกษา หลักสูตรวตท. รุ่นที่ 25 นำโดยคุณณิยะดา จ่างตระกูล เลขานุการรุ่นฯ  ร่วมบริจาคเงินจำนวน 395,000 บาท ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 จ.กรุงเทพฯ

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน นำโดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คุณเกศรา มัญชุศรี คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช คุณวิสิฐ ตันติสุนทร นำคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2561 
การดำเนินงานของมูลนิธิฉือจี้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยการเน้นการสร้างจิตอาสา ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน