ภาพกิจกรรม วตท.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 พล.อ.หัสพงษ์ ยุวนวรรธนะ (วตท.26) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 26 เยี่ยมชม และเรียนรู้ความก้าวหน้าของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจจากปิโตรเลียมสู่การค้าปลีกกาแฟที่สร้างยอดขายได้มากกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ (วตท.26) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน และคุณสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 26 ณ ศูนย์ธุรกิจ คาเฟ่อเมซอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมรวมดาววตท.นำโดย ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22   กับ ทีม วปอ.58 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการแข่งขันเสมอกันไป 3-3

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานคณะนักศึกษา หลักสูตรวตท. รุ่นที่ 26 และพล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะนักศึกษา หลักสูตรวตท. รุ่นที่ 26 มอบอาคารบริการน้ำดื่ม และอุปกรณ์การศึกษาให้กับหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียน บ้านบ่อทอง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 26 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมฟังการบรรยายสรุป