ภาพกิจกรรม วตท.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด สมาชิกสมาคมฯ และตัวแทน วตท. 22 ร่วม บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 550,000 บาท  โดยมี ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 (วตท.25) โดยดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ คุณประพันธ์ เจริญประวัติ กรรมการอำนวยการฯ และคุณพอใจ มติธนวิรุฬห์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรวตท. รุ่นที่ 22 และคุณธีรดา อำพันวงษ์ เลขานุการรุ่นฯ พร้อมตัวแทนคณะนักศึกษา หลักสูตรวตท. รุ่นที่ 22 มอบของใช้ วัสดุ เครื่องบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวัน แด่น้องๆ วัดดอนจั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คุณพอใจ มติธนวิรุฬห์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน นำคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร ณ โรงงานของบริษัทไทยยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (วตท.25) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น