ภาพกิจกรรม วตท.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 คุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานคณะนักศึกษา วตท. รุ่นที่ 27 ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 27 เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ACMA Business Forum 2018 หัวข้อ "Tranforming Business, Tranforming Thailand" เพื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม จึงทำให้ธุรกิจในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรักษาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในงาน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 คณะศิษย์เก่าชาวเมียนมาร์ หลักสูตร CMA-GMS  ได้ร่วมลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อมอบของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในเขตพื้นที่พะโค ภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ จากปัญหาเขื่อนแตก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ได้จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 (วตท.27) โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับ โดยมีคุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุนให้เกียรติร่วมพิธีด้วย