ภาพกิจกรรม วตท.

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คุณอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานคณะนักศึกษา หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 23 พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 23 มอบของบำรุงขวัญให้กับกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุนนำคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์และภาพรวมเศรษฐกิจที่ Daiwa Securities Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม ณ Mitsubishi Corporation Head Quarter ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในระดับโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุนนำคณะนักศึกษาหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงานด้านตลาดทุนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ที่ Tokyo Stock Exchange ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Japan Exchange Group ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น