คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์
ประธานที่ปรึกษา

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

วิเชฐ ตันติวานิช
ที่ปรึกษา

วิเชฐ ตันติวานิช

ชนิตร ชาญชัยณรงค์
ที่ปรึกษา

ชนิตร ชาญชัยณรงค์

ภากร ปีตธวัชชัย
ประธานกรรมการ

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
รองประธานกรรมการ

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ประพันธ์ เจริญประวัติ
กรรมการ

ประพันธ์ เจริญประวัติ

พอใจ
กรรมการผู้อำนวยการ

พอใจ มติธนวิรุฬห์

ธนวัสน์ สุปัญจนันท์
กรรมการรองผู้อำนวยการ

ธนวัสน์ สุปัญจนันท์